Lastvagnar

Volvo Lastvagnars kampanj för barnsäkerhet

STANNA. Titta. Vinka.

Säkerhet i allt vi gör

Genom vår forskning och analyser av verkliga olyckor har det blivit tydligt att den mänskliga faktorn är orsaken bakom de flesta trafikolyckor. Därför är det självklart för oss att inte bara utveckla innovativa säkerhetsfunktioner för våra produkter. Vi arbetar med säkerhet inom alla aspekter.

Stanna Titta Vinka är en utbildning som på ett lekfullt och enkelt sätt förklarar vad som är viktigt för barn att tänka på när de möter en lastbil i trafiken. 

Öka barns medvetenhet om trafiksäkerhet

Med utbildningen Stanna Titta Vinka ger vi barnen möjlighet att bättre förstå hur man beter sig på ett säkert sätt i trafiken. Utbildningen fokuserar på hur betydelsefullt det är för barnen att vara uppmärksamma och etablera ögonkontakt med föraren, direkt eller via backspeglarna. Barnen får bland annat lära sig att stanna upp, titta sig omkring och göra föraren medveten om deras närvaro genom att vinka innan de korsar en gata.

Utbildningsmaterial

Medveten om att alla månar om barnens säkerhet, har vi gjort utbildningsmaterialet för Stanna Titta Vinka tillgängligt för vem som helst att använda. Här hittar du en Powerpoint-presentation med instruktioner för hur du kan genomföra en aktivitet på en skola, dagis eller i andra sammanhang där barn är närvarande.

Tips som räddar liv

Volvo Lastvagnar har utvecklat ett pedagogiskt och roligt utbildningsmaterial till Stanna Titta Vinka-kampanjen som är enkelt att använda. Det är utformat för att hjälpa föräldrar, lärare, organisationer och myndigheter att lära barnen trafiksäkerhet på ett roligt och praktiskt sätt.

Kampanjmaterialet är gratis och kan användas av alla.

Här kan du ladda hem utbildningsmaterial (Powerpoint 5 MB)